Badminton Vereniging Grijpskerk

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

Hoe het allemaal begon .....

Clubinfo

Hoe het allemaal begon ....


In het voorjaar van 1987 is door een aantal badminton liefhebbers met de Omnivereniging in oprichting overleg gevoerd over de oprichting van een afdeling badminton. In mei 1987 werden via een advertentie in de Noordwesthoek belangstellenden voor badminton uitgenodigd voor een informatieavond op 1 juni 1987.Op deze informatieavond werd besloten een badmintonvereniging op te richten. Uitgangspunt bij dat besluit was dat aansluiting bij de Omnivereniging zal worden nagestreefd. Er werd op deze informatie avond een voorlopig bestuur samengesteld.Voorzitter :H.Olthoff, Secretaris :H.Luyken, Penningmeester :T.de Vries, Lid :H.Hoiting en Lid :J.v.Zanden.
H.Olthoff was de contactpersoon voor de Omnivereniging.


In voortreffelijke samenwerking met de Omnivereniging werd de eerste speelavond vastgesteld op 3 juni 1987 van 20.00 uur tot 23.00 uur.
In het najaar van 1989 met de Bondscompetitie kan worden.

Het bestuur heeft regelmatig overwogen om het lidmaatschap van de Ned.Badm.Bond aan te vragen. Vanwege de financiële consequenties  vond het bestuur het lidmaatschap het eerste jaar niet verantwoord. In september 1988 heeft het bestuur besloten de voorbereidingen voor het lidmaatschap te starten.
 
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu