Badminton Vereniging Grijpskerk

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

Badminton-Dart-Tafeltennis toernooi 08-06-2011 Gerrit en Remco Herrema


Badminton-Dart-Tafeltennis toernooi 08-06-2011

Woensdag 8 juni was het weer zover, het jaarlijks terugkerende Badminton-Dart-Tafeltennis toernooi. Al een aantal jaren wordt dit evenement georganiseerd, we zijn inmiddels de tel kwijt.
Het toernooi, binnen de verenigingen het BDT toernooi genoemd, lijkt een echte traditie te worden.
Ieder jaar organiseren de 3 sportverenigingen, die op de woensdagavond gebruik maken van de sporthal "De Enk" in Grijpskerk, een toernooiavond voor hun leden, waarbij ieder clublid kennis kan maken met de sport van de collega verenigingen. Dat er veel animo voor deze avond is, bleek ook afgelopen woensdag weer door de bijzonder hoge opkomst.
En natuurlijk wil iedere sporter graag zijn/haar club vertegenwoordigen en promoten,
om zo te laten zien waar hij/zij zich op de woensdagavond met zijn/haar sport bezig houdt.

Dat de onderlinge individuele sportprestaties niet het belangrijkste waren,
maar het plezier in de sport voorop staat, kwam ook dit toernooi weer als vanouds boven water. Het was wederom een erg gezellige en bij vlagen hilarische avond.

Interessant om te zien hoe een darter de spelregels uitlegt aan een badmintonner/tafeltennisser en vice versa.
"Oh, gaat dat zo, dan heb ik dat al die jaren goed fout gedaan !"
of
"Hé, nou begrijp ik waarom ik altijd achter sta !"

Respect voor wederzijdse sporten was er ook voldoende.
Zo stegen de darters bij de badmintonners en tafeltennissers enorm in aanzien door hun uitmuntende rekenkundig inzicht. Fenomenaal om van 501 terug naar 0 te tellen en dan
en passant ook nog even het vakje aan te wijzen voor het laatste dart-pijltje.
Zo was er eveneens bijzondere waardering voor de tafeltennissers voor hun sublieme reactievermogen. Om het balletje op zo'n kleine tafel heen weer te volgen is bijna een magische gave. En dan de badmintonners,  alom geprezen door hun gigantisch conditioneel uithoudingsvermogen, die twee uur door kunnen gaan en daarna nog een glas bier trillingsvrij naar binnen kunnen werken.

Er waren ongeveer 27 deelnemers, verdeeld in 3 poules van 9 spelers. De onderdelen bestonden uit badminton, tafeltennis en darten. Er was voor gezorgd, dat in een poule ongeveer evenveel darters, badmintonners en pingpongers zaten. De score bij badminton en tafeltennis ging tot 15 punten, en met darten vanaf 501 en dan uitgooien.
Natuurlijk werd er wel een beetje rekening gehouden met de eigen sporten. Zo werd er bijvoorbeeld bij badmintonners tegen niet badmintonners wel een beetje rekening gehouden met de niet badmintonners. Ook werden er diverse nieuwe tactieken uitgedacht. Glijbadminton, dwz. spelen op sokken (Klaas van de dartclub) om van links naar rechts en van voren naar achteren meer snelheid te creëren. Deze tactiek moet nog verder ontwikkeld worden, maar zal momenteel waarschijnlijk geen navolging vinden. Ook werd (Jan van de badminton) een nieuwe opslag bij tafeltennis geïntroduceerd, welke nog de meeste overeenkomsten vertoont met het gewone tennis. Eerst de bal een stuiter geven op de tafel en vervolgens het balletje over het net slaan. De tafeltennisvereniging zal deze opslag toetsen aan de reglementen van de Nederlandse Tafeltennisbond alvorens dit aan het grote publiek te tonen. Naar het voorbeeld van de dam- en schaaksport is nog geprobeerd het blindsimultaandarten op de wereldkaart te krijgen (Gerrit van de badminton). De dartvereniging zal eerst kijken wat de consequenties zijn voor de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering alvorens het dartbord van braille tekens te voorzien.

Natuurlijk werd er ook nog gestreden om de punten.
De organisatie had een prijs bedacht voor de beste overall darter, tafeltennisser en badmintonner, welke tijdens een erg gezellige derde helft werd uitgedeeld in de kantine.

Alle spelers danken wederom de organisatie voor deze prachtige toernooi avond,
en spreken de wens uit deze traditie te behouden.

Gerrit en Remco Herrema

Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu