Badminton Vereniging Grijpskerk

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

30 Jaar bestaan

Nieuws

Van uw correspondent ter plaatse.

Zoals bekend is , weet en ziet Sinterklaas alles. Zijn grote boek is daarbij een grote steun. Zwarte Piet schrijft daarin alles op wat voor Sinterklaas relevant is. In de loop van het jaar 2017 inventariseerde Sint en Piet welke jubilea in dat jaar in aanmerking kwamen voor wat extra aandacht. Sint wist natuurlijk allang dat de badmintonvereniging in 1987 is opgericht en dus 30 jaar oud was. Tot verbazing en verontrusting van Sint  en Piet kwam er uit de club geen enkel signaal dat er op wees dat het jubileum gevierd zou gaan worden. Dat ging het duo toch te ver, en zij besloten het bestuur daarvoor op het matje te roepen en alsnog een feestje te organiseren.

Zij besloten om op 6 december 2017  hun voornemen uit te voeren. Bij het binnentreden van de sporthal De Bokkediek, bleek dat er een zogenaamd handicap toernooi aan de gang was. Dat was natuurlijk georganiseerd door Wil, die in het grote boek als Wil de onmisbare spil staat genoteerd.

Op een goed moment riep zwarte Piet iedereen bij elkaar. Sint nam plaats op een barkruk midden in de sporthal, gaf zijn staf in beheer bij jonge Frans, en gaf het woord aan Piet. Piet stak vervolgens een gloedvol en rijmend betoog af. ( zie elders op deze site). Hierna nam Sint het woord en richtte zich als eerste tot de voorzitter, Henk Olthoff.
Sinterklaas testte zijn geheugen met betrekking tot de historie van de club, maar meneer Henk liet niet het achterste van zijn tong zien.Daar schoot Sint niet veel mee op. Toen was de secretaris aan de beurt. Helaas was die deze bijeenkomst ontvlucht, blijkbaar bevreesd voor de toorn van Sinterklaas dat hij zijn historisch archief niet op orde heeft. Als er iemand is die het bestuur had moeten waarschuwen voor het komende jubileum, was hij het wel.
Voor de penningmeester, Frans Knuit, had Sint lovende woorden. Hoewel Frans heeft verzuimd om geld te reserveren voor bijzondere evenementen( lees jubilea),stelde Sint met genoegen vast dat er genoeg geld in kas zit voor een( jubileum) feestje. Het verdroot Sint en Piet erg, dat het bestuurslid Ingvar Koenders wegens een knie blessure niet aanwezig was. Juist hij, als voorzitter van de feestcommissie , had in dit jubileum jaar kunnen schitteren. Een gemiste kans voor dit flamboyante bestuurslid, die wij natuurlijk een voorspoedig herstel toe wensen, zodat hij kan gaan werken  aan het herstel van zijn feestelijk imago.

Na dit serieuze deel vond Sint het tijd om het jubileum af te kondigen. Hij vroeg Henk Olthoff naar voren om een oorkonde in ontvangst te nemen. Om een oprispend misverstand de kop in te drukken, de oorkonde is voor de club . Niet specifiek voor Henk, die weliswaar 30 jaar lid is( hij dacht zelf 26), maar  voor de club die als organisatie 30 jaar bestaat.

Sinterklaas kondigde vervolgens een feestje in de kantine aan. Voor de financiering daarvan vroeg hij Piet om zijn checkboek. Die sputterde tegen omdat volgens hem de checkes ongedekt zijn. Het was een duur jaar geweest .Piet probeerde Sint nog een zakje zwart geld in zijn tabberd te moffelen, maar daar was Sint weer niet van gediend. Dus vroeg Sint of de penningmeester de kosten van het feestje wilde voorschieten, Sint zou het volgend jaar terug betalen. Aldus geschiedde, het feest was geslaagd, en de bitterballen van zwarte Piet waren voortreffelijk.

Hugo


Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu